Ποιες είναι οι απαιτήσεις απορρήτου-GDPR για τους ιστότοπους;

Adeguamento privacy sito web - Marketing Digitale

Ένας δικτυακός τόπος είναι ένα προηγμένο εργαλείο μάρκετινγκ που είναι πλέον απαραίτητο για κάθε επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνεπώς, μέσω κάθε ιστότοπου είναι δυνατή η ανάπτυξη στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ που αναπόφευκτα συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι ο ιστότοπός σας συμμορφώνεται με την εθνική νομοθεσία για την προστασία […]