Πολιτική απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού ΕΕ 2016/679

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού ΕΕ 2016/679 (κ.λ. “GDPR”) και του Νομοθετικού διατάγματος 196/2003 (κ.λ. “Κώδικας Απορρήτου”), όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 101/2018, οι ακόλουθες πληροφορίες κοινοποιούνται στους χρήστες (ενδιαφερόμενους) του ιστοτόπου www.uniquely.digital.
Η παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά τον ιστότοπο και τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ενώ δεν αφορά άλλους ιστότοπους, ιδιοκτησίας τρίτων μερών, οι οποίοι ιστότοποι είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι

η Uniquely Digital di Athanassios Karaiannis με φορολογικό αριθμό ΙΤ13739891003, έδρα στην διεύθυνση Via Ugo de Carolis, 90, 00136 Ρώμη και αριθμό REA RM-1517265 στο μητρώο εταιρειών της Ρώμης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων μέσω e-mail στη διεύθυνση privacy@uniquely.digital και τηλεφωνηκώς στον αριθμό +39.06.916501359

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορεί να είναι τα ακόλουθα:
Προσωπικά δεδομένα, ή οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν ένα συγκεκριμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (“ενδιαφερόμενος/η”). Θεωρείται αναγνωρίσιμο ένα φυσικό πρόσωπο που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα μέσω ενός στοιχείου όπως ένα όνομα, έναν αριθμό ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά στοιχεία της ταυτότητάς του όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, τηλέφωνο, δεδομένα που σχετίζονται με προφίλ κοινωνικού δικτύου.
Δεδομένα πλοήγησης, δηλαδή τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου που συλλέγουν, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι συνδεδεμένη με την χρήση των διαδυκτιακών προτοκόλλων επικοινωνίας. Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει διευθύνσεις IP, ονόματα ή domain υπολογιστών και τερματικών που χρησιμοποιούνται από χρήστες, διευθύνσεις URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator), την ώρα της αίτησης/πρόσβασης, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήματος στο διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απόκριση, τον αριθμητικό κωδικό που δείχνει την κατάσταση της απόκρισης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον υπολογιστή του χρήστη.

Για όλους τους χρήστες του ιστότοπου και των σχετικών/συσχετισμένων κοινωνικών δικτύων, τα προσωπικά τους δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Για να επιτραπεί η πλοήγηση των σελιδών του ιστοτόπου μας και για να ελέγχεται η σωστή λειτουργία τους. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία θα είναι οι διευθύνσεις IP. Η νομική βάση για το σκοπό αυτό είναι το νόμιμο συμφέρον του Yπευθύνου Eπεξεργασίας δεδομένων να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του ιστότοπού του. Άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα στ) του GDPR
  2. Να δίνεται απάντηση σε αιτήματα που λαμβάνονται μέσω των διευθύνσεων email και των αριθμών τηλεφώνου που δημοσιεύονται στον παρόν ιστότοπο και επίσης μέσω των υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων των κοινωνικών δικτύων. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail ή αιτημάτων για πληροφορίες και προσφορές, μέσω της φόρμας που παρέχεται στον ιστότοπο, από τον ενδιαφερόμενο χρήστη συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της, απαραίτητης για να παρέχεται απάντηση στα αιτήματα, διεύθυνσης e-mail του ιδίου καθώς και τυχόν άλλων προσωπικών δεδομένων που εισάγονται στο αίτημα από τον κάθε ενδιαφερόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα που αποκτήθηκαν θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για να παρέχεται ανταπόκριση στα αιτήματα των χρηστών. Η νομική βάση αυτής της μεταχείρισης είναι η εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέρους. Άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα β) του GDPR.
  3. Συλλογή στατιστικών στοιχείων για την πλοήγηση στον ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τηνπολιτική για τα cookies. Η νομική βάση αυτής της μεταχείρισης είναι η συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. Άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα α) του GDPR.
  4. Διαφημιστικές δραστηριότητες “Soft spam”, δηλαδή αποστολή πληροφοριών, μέσω email, για υπηρεσίες παρόμοιες ή / και συμπληρωματικές με αυτές που έχουν ήδη αγοραστεί από τον ενδιαφερόμενο. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το νόμιμο συμφέρον του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων να επικοινωνεί με τους πελάτες του σχετικά με υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει/αγοράσει. Άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα στ) του GDPR
  5. Υπεράσπιση νόμιμου δικαιώματος ή συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή φορέα. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το νόμιμο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να ασκήσει τα δικαιώματά του ενώπιον δικαστηρίου ή και εκτός δικαστηρίου. Άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα στ) του GDPR
  6. Σκοπός διεξαγωγής εκστρατειών μάρκετινγκ μέσω της χρήσης cookie τρίτων μερών δημιουργίας προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τηνπολιτική για τα cookies. Η νομική βάση αυτής της μεταχείρισης είναι η συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. Άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα α) του GDPR.

Τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων μπορούν να κοινοποιούνται σε ειδικά καθορισμένα υποκείμενα που εργάζονται για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή σε τρίτους οι οποίοι έχουν διοριστεί ως Εκτελώντες Επεξεργασίας. Οι Εκτελώντες αυτοί ανήκουν στις εξής κατηγορίες: νομικοί και φορολογικοί σύμβουλοι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, σύμβουλοι που διαχειρίζονται τον ιστότοπο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εταιρεία παροχής της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting, Aruba Spa), εταιρείες παροχής υπηρεσιών, εργαλείων και χώρων αποθήκευσης cloud.
Οποιαδήποτε επικοινωνία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται παραπάνω.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την λίστα των Εκτελώντων Επεξεργασίας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω των στοιχείων επαφής που αναφέρονται στο σημείο 2 της παρούσας πολιτικής επεξεργασίας.
Προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποκαλυφθούν σε τρίτους για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις ή συμμόρφωση με εντολές από αρμόδιες δημόσιες αρχές ή για να διεκδικήσουν ή να υπερασπιστούν ένα δικαίωμα σε δικαστήριο.

Τα προσωπικά δεδομένα θα επεξεργάζονται με εργαλεία συμβατικά (έγγραφα) και ηλεκτρονικά (πληροφορικής) από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων και από τρίτα μέρη που δρουν ως Εκτελώντες Επεξεργασίας Δεδομένων.

Τα εργαλεία πληροφορικής με τα οποία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χρήση των υπηρεσιών του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων προορίζεται για άτομα που είναι νομικά σε θέση, βάσει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, να συνάπτουν συμβατικές υποχρεώσεις. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, όπου είναι απαραίτητο για συγκεκριμένες υπηρεσίες, με στόχο την αποσόβηση παράνομης πρόσβασης σε αυτές, εφαρμόζει προληπτικά μέτρα για την προστασία του εννόμου συμφέροντός του, όπως ο έλεγχος του ΑΦΜ ή/και άλλους επιτρεπόμενους και κατάλληλους ελέγχους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 1 (για να επιτρέπεται η λειτουργία του ιστότοπου) της παρούσας πολιτικής απορρήτου δεν θα αποθηκεύονται.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 2 (απάντηση σε αιτήματα) διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία του αιτήματος.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 3 (συλλογή στατιστικών στοιχείων για την πλοήγηση) διατηρούνται για 2 χρόνια.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 4 (soft spam) αυτών των πληροφοριών διατηρούνται για μέγιστη περίοδο 2 ετών από το τέλος της συμβατικής σχέσης.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 5 (υπεράσπιση στο δικαστήριο) διατηρούνται για δέκα χρόνια.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 6 (δημιουργία προφίλ μέσω cookie τρίτων) διατηρούνται για μέγιστη περίοδο 1 έτους.

Οι χρήστες / ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν ανά πάσα στιγμή και να ασκούν τα άλλα δικαιώματα που προβλέπονται από τον GDPR, επικοινωνώντας με τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στο σημείο 2 της παρούσας πολιτικής απορρήτου.
Συγκεκριμένα, τα δικαιώματα των χρηστών / ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα είναι τα εξής:
Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15, GDPR)
Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16, GDPR)
Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17, GDPR)
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18, GDPR)
Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων (άρθρο 20, GDPR)
Δικαίωμα ένστασης (άρθρο 21, GDPR)
Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να μην υποβληθεί σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία που παράγει νομικά αποτελέσματα που τον αφορούν (Άρθρο 22, GDPR)
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή (άρθρο 77, GDPR)

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενδέχεται να υπόκειται σε τροποποιήσεις και ενημερώσεις. Εάν γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στις επεξεργασίες των δεδομένων των ενδιαφερομένων εκ μέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ο ίδιος θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους, σχετικά με τις αλλαγές αυτές, δημοσιεύοντας τες με εμφανή τρόπο στις ιστοσελίδες του ή μέσω εναλλακτικών και παρόμοιων μέσων.

Τελευταία αναθεώρηση 19 Δεκεμβρίου 2020