Ποιοί ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε μια ομάδα ειδικών που βοηθούν εταιρείες και επαγγελματίες να αναπτύξουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο με εξατομικευμένο, πλήρη και αποτελεσματικό τρόπο καθώς και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Αξιοποιούμε τα εργαλεία και τις δυναμικές του διαδικτύου για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτυχθούν και να εκμεταλλευτούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Συμμόρφωση GDPR

Βοηθάμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν στρατηγικές μάρκετινγκ, κανάλια πωλήσεων και δραστηριότητες CRM σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

"Το να μην επωφελείσαι του διαδικτύου για την επιχείρησή σου ισοδυναμεί πλέον με το να ανοίξεις ένα κατάστημα και να το κρατήσεις μυστικό
Τομείς Εξειδίκευσης

Η πολυετής επαγγελματική εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευση και εξειδίκευση της
ομάδας μας, είναι η επαγγελματική μας κάρτα.

Τουρισμός και Φιλοξενία
Καινοτόμες Startup
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
Πράσινο Ψηφιακό Μάρκετινγκ