Ποιες είναι οι απαιτήσεις απορρήτου-GDPR για τους ιστότοπους;

Adeguamento privacy sito web - Marketing Digitale

Ένας δικτυακός τόπος είναι ένα προηγμένο εργαλείο μάρκετινγκ που είναι πλέον απαραίτητο για κάθε επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνεπώς, μέσω κάθε ιστότοπου είναι δυνατή η ανάπτυξη στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ που αναπόφευκτα συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι ο ιστότοπός σας συμμορφώνεται με την εθνική νομοθεσία για την προστασία […]

Είμαστε online!

Επιχείρηση που αναπτύσσεται χάρις στις υπηρεσίες Uniquely Digital

Ο ιστότοπός μας είναι επιτέλους online! Η ομάδα Uniquely Digital είναι έτοιμη να βοηθήσει εταιρείες και επαγγελματίες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να αναπτυχθούν χάρη στις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο. Οι σύμβουλοί μας είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν στη διεθνή αγορά και όλοι διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ […]